Zakres usług

 

Podmiot świadczy usługi z zakresu:

  • rewizji finansowej,
  • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
  • doradztwo podatkowe,
  • wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
  • świadczenie usług atestacyjnych, doradztwa lub zarządzania,
  • świadczenie usług przewidzianych standardami rewizji finansowej, a także innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.